Privacybeleid


Léa Nature, toegewijd aan de natuur… in alle opzichten!


 

Bescherming van gegevens en privacy:  een van onze prioriteiten

Groupe Léa Nature, een vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister van La Rochelle onder nr. 409 957 529, met het hoofdkantoor te 23 Avenue Paul Langevin – 17180 Perigny (hierna genoemd ‘Léa Nature’), evenals al haar dochterondernemingen beschouwen de bescherming van uw gegevens en uw privacy als een topprioriteit.

 

Het verzamelen van uw gegevens op een ethisch verantwoorde manier

Léa Nature verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens nooit aan derden door te geven.  Wij streven naar volledige transparantie over het gebruik van uw persoonsgegevens.  Wij organiseren opleidingen en voorlichting voor onze interne teams, zodat zij weten hoe belangrijk het is om uw gegevens te gebruiken op een ethisch verantwoorde manier.

 

Waarom uw gegevens noodzakelijk zijn in het kader van onze verbintenissen

Uw gegevens vormen een zeldzame hulpbron die u toegang geeft tot sommige van onze diensten en ons in staat stelt u beter te leren kennen.  Vanuit dit oogpunt stellen uw gegevens ons in staat onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en ervoor te zorgen dat wij onze verbintenissen op ethisch, sociaal en milieugebied nakomen.

 

Wie verzamelt uw gegevens op deze website?

Met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 die sinds 25 mei 2018 in Frankrijk van kracht is en die de wet vrijheid van informatie van 1978 wijzigt, wordt Léa Nature beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en verbindt zich ertoe alle wettelijke verplichtingen na te leven met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

 

 • Ik wil graag een verzoek indienen via het contactformulier:

Doel

Het aangegeven doel dient om zo snel mogelijk correct en nauwkeurig op uw verzoeken te kunnen reageren.

Verzamelde gegevens

Om beter op uw verzoek te kunnen reageren, verzamelen wij uw aanhef, uw achternaam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer.

Rechtsgrondslag/rechtmatig belang

Wanneer u een verzoek wilt indienen bij Léa Nature, is de informatie die wij van u vragen gebaseerd op een rechtmatig belang om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Uw rechten uitoefenen

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: contact@leanature.com.

Bewaartermijn van de gegevens

Léa Nature bewaart uw gegevens gedurende de gehele periode dat uw verzoek in behandeling is.  Daarna zal Léa Nature uw gegevens 2 jaar na uw laatste verzoek wissen, behalve in geval van wettelijke en/of reglementaire afwijkingen.

Ontvangers

De afdeling Communicatie en Klantenservice van Léa Nature zijn de belangrijkste ontvangers van uw persoonsgegevens.

Léa Nature deelt u mee dat uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie en niet worden doorgegeven aan andere landen.

 

 • Cookies

Léa Nature deelt u mee dat wij functionele cookies gebruiken.  Deze trackers zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.  Uw toestemming is niet vereist voor het gebruik van cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor onze website.  Om deze reden kunnen essentiële cookies niet individueel worden geactiveerd of gedeactiveerd.

U kunt uw browser configureren om deze cookies te blokkeren of u over deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet correct werken.  Deze cookies slaan geen enkele soort persoonsgegevens op.

Deze cookies verzamelen ook informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt.  Wij gebruiken ze om te begrijpen hoe onze webpagina’s worden gebruikt om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functies ervan te verbeteren.  Alle door de cookies verzamelde informatie wordt samengevoegd en is dus anoniem.

 

Wij bieden ook de mogelijkheid om cookies van derden te weigeren

Om uw privacyinstellingen te wijzigen en het plaatsen van cookies te blokkeren, moet u de instellingen van uw browser openen. 

 • Firefox: Ga naar het menu ‘tools’ en selecteer vervolgens ‘opties’.  In het venster dat verschijnt kunt u uw voorkeuren wijzigen door de instellingen voor de opgeslagen zoekgeschiedenis te wijzigen. Voor meer informatie kunt u de Firefox-pagina over cookiebeheer raadplegen door hier te klikken.
 • Google Chrome: Ga naar het menu ‘voorkeuren’ dan ‘privacy en beveiliging’ en dan ‘website-instellingen’- dit zal een nieuw venster openen waar u de cookies-autorisaties kunt wijzigen. Voor meer informatie kunt u de cookiebeheerpagina van Google Chrome raadplegen door hier te klikken.
 • Microsoft Internet Explorer: Ga naar het menu ‘tools’ en vervolgens naar ‘internetopties’.  In het nieuwe venster selecteert u het tabblad ‘privacy’.  U kunt dan de autorisatie-instellingen voor cookies wijzigen. Voor meer informatie kunt u de cookiebeheerpagina van Microsoft Internet Explorer raadplegen door hier te klikken.
 • Safari: Selecteer ‘voorkeuren’ in het rolmenu van Safari in de linkerbovenhoek. Selecteer ‘privacy’ om de cookie-instellingen te configureren. Voor meer informatie kunt u de cookiebeheerpagina van Safari raadplegen door hier te klikken.

Wat zijn mijn rechten?

Elke natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • Recht op toegang,
 • Recht op wijziging,
 • Recht op wissen,
 • Recht op beperkte verwerking,
 • Recht op overdraagbaarheid,
 • Recht op verzet,
 • Recht om toestemming in te trekken,
 • Recht om te bepalen hoe na uw overlijden met uw gegevens wordt omgegaan,
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (Frans agentschap voor gegevensbescherming).

U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen door ons een verzoek toe te sturen met een kopie van uw ID (kies er een):

 • Per e-mail naar: contact@leanature.com
 • Per post naar: Groupe Léa Nature – Digital Factory – Customer Relations Service – 23 Avenue Paul Langevin – CS 30004 – 17183 Périgny CEDEX

Wij beantwoorden elk verzoek met betrekking tot privacy binnen 30 dagen.

 

Extra stappen om onze verbintenissen nog verder na te komen:

Versterkte beveiliging van uw gegevens:

Léa Nature verbindt zich ertoe alle technische en wettelijke middelen in te zetten die nodig zijn om het hoogste niveau van beveiliging en privacy van uw gegevens te waarborgen.

Léa Nature verbindt zich ertoe deze gegevens niet te gebruiken voor andere dan de hierboven omschreven doeleinden.

Wij besteden veel aandacht aan de manier waarop wij toegang geven tot uw gegevens om ervoor te zorgen dat ze altijd worden beheerd door gekwalificeerde professionals.

De verwerking van uw persoonsgegevens is niet onderworpen aan volledig geautomatiseerde handelingen of besluitvorming.

Frans en Europees gegevensbeheer:

Léa Nature heeft ervoor gekozen om te werken met providers en onderaannemers die alle nodige maatregelen nemen om het hoogste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de AVG-verplichtingen.

Léa Nature verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens over te dragen buiten de E.U.  Indien gegevens worden doorgegeven buiten de E.U., controleren wij of het land waarnaar de gegevens worden doorgestuurd deel uitmaakt van de beperkte lijst van landen die de privacy en vertrouwelijkheid voldoende waarborgen. 

Een continu proces binnen het bedrijf:

Wat betreft de diensten die wij aanbieden op onze websites, is de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt tot de medewerkers van Léa Nature die naar behoren gemachtigd zijn om deze te verwerken in het kader van hun functie.  Onze teams worden continu opgeleid om de beste praktijken toe te passen voor het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Het garanderen van onze transparantie:

Het is mogelijk dat wij ons privacy- en veiligheidsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens af en toe wijzigen of aanpassen, namelijk in het kader van wijzigingen in onze activiteiten of in de wetgeving ter zake.

In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van elke belangrijke wijziging in het gebruik van uw persoonsgegevens door Léa Nature en/of zullen we uw goedkeuring vragen, elke keer dat dit wordt vereist.